Collection: Hållbarhet

Vår planet har redan drabbats av effekterna från klimatförändringar och utmaningarna vi alla står inför är både många och mycket allvarliga. Vi arbetar målmedvetet med hur Trimtex kan bli en del av lösningen, inte problemet.

Produktion

Större delen av vårt företag drivs i Europa, nära vår skandinaviska marknad. Vi har vårt eget driftcenter i Pärnu i Estland. Trimtex Baltic är involverade och ansvariga för stora delar av vår utveckling, design, inköp, anskaffning och logistik. Trimtex Baltic driver också delar av vår produktion, inklusive skärning, tryckning, pressning, hantering och kvalitetskontroll.

Trimtex Baltic flyttade in i ett helt nytt kontor år 2017. Det har varit fördelaktigt på flera sätt. Byggnaden använder 95 % förnybar energi för uppvärmningen, vi har implementerat ett belysningssystem av den nya generationen, vilket är energibesparande, arbetsmiljön har förbättrats och vi har bättre arbetsflöde med högre effektivitet.

Trimtex samarbetar med leverantörer av högkvalitativa textilmaterial från hela världen. Produktionsanläggningarna och kvaliteten från produktionen har en hög standard och ett förhållningssätt för hållbarhet och miljöproblem som är i enlighet med etiska riktlinjer.
Vi har full transparens när det kommer till våra leverantörer, men en tredjepartscertifiering/partnerskap är viktig både för Trimtex och våra kunder för att garantera att vi enbart använder material med så liten påverkan på miljön som möjligt.

ISO-certifieringar

Vi fokuserar på att välja leverantörer som antingen är certifierade enligt Bluesign eller OEKO-TEX Standard 100. Som en försiktighetsprincip använder vi inte nanosilver som antibakteriell ytbeläggning på någon av våra produkter.

Vi kan stolt säga att Trimtex Baltic är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetshantering) och ISO 14001:2015 (miljöhantering). Du kan hitta alla våra ISO-certifieringar här.

De flesta av våra plagg blir sammansatta och tillverkade till slutliga produkter i Estland. En av våra närmaste sömnadspartners, Protex Balti, är också certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och belägna i samma byggnad som Trimtex Baltic. På så sätt kan vi ha full kontroll, ha ett bra partnerskap och göra mindre inverkan på miljön tack vare kortare transportdistanser. Vår andra sömnadspartner i Estland är också ISO-certifierad och går under namnet Nirgi Servis. Ungefär 9 500 produkter skapas i Pärnu varje vecka (494 000 per år).

Clean grit

Formade av naturen och av nordiska förhållanden så lovar vi att leverera kompromisslös kvalitet samt att ta vårt ansvar gentemot miljön på allvar. Vårt mål är att göra skillnad där vi kan och vi vill låta våra kunder göra ett medvetet val att sätta miljön först.

Vi har skapat vår produktlinje "Clean Grit" för att markera alla våra gröna modeller. Alla dessa produkterna är antingen tillverkade av återvunna eller återanvända material och har ett lägre miljöavtryck. Dessa produkter kan enkelt hittas med hjälp av lövsymbolen som finns på plaggen, i katalogen och på etiketterna.

Vanliga frågor och svar

Vad betyder RE:DUCE, RE: CYCLE OCH RE:MIND?

Våra Clean Grit-produkters DNA:

RE:DUCE: Att totalt sett minska påverkan vi har på miljön och öka hållbarheten.

RE:CYCLE: Alla våra plagg är tillverkade av minst 50 % återvunnet material.

RE:MIND: Plagg som är tillverkade med hjälp av överblivna textilmaterial från vårt lager.

Vad är etisk handel?

Etisk handel är summan av insatser som företag gör för att garantera att varorna de köper är producerade i enlighet med internationellt erkända standarder relaterade till arbetsförhållande och miljöhänsyn.

Läs om rapporten från Etisk Handel Norge här.

Var finns er produktion?

Större delen av vårt företag drivs i Europa, nära vår skandinaviska marknad. Vi har vårt eget driftcenter i Pärnu i Estland. Trimtex Baltic är involverade och ansvariga för stora delar av vår utveckling, design, inköp, anskaffning och logistik. Trimtex Baltic driver också delar av vår produktion, inklusive skärning, tryckning, pressning, hantering och kvalitetskontroll.

Trimtex Baltic flyttade in i ett helt nytt kontor år 2017. Det har varit fördelaktigt på flera sätt. Byggnaden använder 95 % förnybar energi för uppvärmningen, vi har implementerat ett belysningssystem av den nya generationen, vilket är energibesparande, arbetsmiljön har förbättrats och vi har bättre arbetsflöde med högre effektivitet.

Läs mer om våra nyckeltal för hållbar produktion här.

Vilken certifiering har era kläder?

Trimtex samarbetar med leverantörer av högkvalitativa textilmaterial från hela världen. Produktionsanläggningarna och kvaliteten från produktionen har en hög standard och ett förhållningssätt för hållbarhet och miljöproblem som är i enlighet med etiska riktlinjer.

Vi har full transparens när det kommer till våra leverantörer, men en tredjepartscertifiering/partnerskap är viktig både för Trimtex och våra kunder för att garantera att vi enbart använder material med så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi fokuserar på att välja leverantörer som antingen är certifierade enligt Bluesign eller OEKO-TEX Standard 100. Som en försiktighetsprincip använder vi inte nanosilver som antibakteriell ytbeläggning på någon av våra produkter.

Vi kan stolt säga att Trimtex Baltic är certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetshantering) och ISO 14001:2015 (miljöhantering). Du kan hitta alla våra ISO-certifieringar här.

De flesta av våra plagg blir sammansatta och tillverkade till slutliga produkter i Estland. En av våra närmaste sömnadspartners, Protex Balti, är också certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och belägna i samma byggnad som Trimtex Baltic. På så sätt kan vi ha full kontroll, ha ett bra partnerskap och göra mindre inverkan på miljön tack vare kortare transportdistanser. Vår andra sömnadspartner i Estland är också ISO-certifierad och går under namnet Nirgi Servis. Ungefär 9 500 produkter skapas i Pärnu varje vecka (494 000 per år).

Har ni en uppförandekod?

Ja, det har vi! Våra etiska riktlinjer och målen med vårt arbete är inskrivna i vår uppförandekod. Det här är ett dokument som ska garantera att alla Trimtex affärspartners driver en typ av arbete som är etiskt utförbar, både när det kommer till den mentala och fysiska hälsan hos alla människor som är involverade i arbetet och alla naturliga resurser som påverkas av företaget.

Samförstånd om dessa principer är en förutsättning för att ingå, upprätthålla eller förnya ett handelsavtal. Riktlinjerna i dokumentet är baserade på internationellt erkända ILO- och FN-konventioner. Förhållandena som nämns i uppförandekoden är utökade till att också gälla tredjepartsverksamheter som företaget kan vara involverade i. Se uppförandekoden här och vår policy för ansvarsfullt företagande här.